Drottningholm Genealogy, Drottningholms Släktforskning, help you finding your Swedish Roots

Do you need help with finding your Swedish Roots? Please take a look to see what services Drottningholm Genealogy, Drottningholm Släktforskning, can provide you with regarding genealogical research in Sweden as well as in the rest of Scandinavia.

If you are a descendant of an emigrant, you would then probably like to find as much extra information as possible about your ancestor and the circumstances of his/hers life in the old homeland. That is the kind of information that will give you a vivid picture of your Family history.
This is the extra treat you will get when contracting Drottningholm Genealogy for your research project, if comparing to other firms on the market. I find this kind of information in historical maps, inventory lists or in the findings regarding family conditions etc. In Sweden we have a very long tradition of keeping records, I have from my 25 years of experience extensive knowledge about the Swedish archives and I can read old Swedish script from centuries ago.
So, have you ever been thinking of investigating what ancestors you have in Sweden or perhaps Scandinavia?

I'm a member of the Association of Professional Genealogists and Drottningholm Genealogy is also a business partner to Hoerner Bank Aktiengesellschaft, one of the longest-standing and leading heir search firms in the world.
With a tradition of over 160 years, Hoerner Bank Aktiengesellschaft are no newcomers to the complex field of international probate research and I'm very proud to be part of their experienced and committed team.

Please get inspired to find out more about your Swedish Roots and please don't hesitate to contact me with any of your questions.

Drottningholms Släktforskning släktforskar åt dig

Jag släktforskar åt dig som kanske inte har kunskap, tid eller önskan att själv ägna dig åt släktforskning. Eller så har du stött på problem i din egen släktforskning?
Det finns många som inte släktforskar själva men som trots det har funderat på sin släkts ursprung och sin historia. Är du en av dem?
Vad vet du om dina förfäders liv och leverne? Många vet en hel del. I alla fall om sina mor- och farföräldrar. Kanske finns det även något gammalt fint släktfotografi i familjen? Men sedan då?
Det är spännande med släktforskning. Ibland får man följa med på makalösa livsresor. Otaliga är de öden där livet varit ofattbart hårt - från vaggan till graven. Personligen tänker jag ibland en gång extra på en av mina egna anor; Elin Jacobsdotter som den 11 februari 1716 dör "af ryssen neerspiutet". 
Det ger perspektiv på tillvaron... att sitta här är ingen självklarhet.
Att veta vad tidigare generationer gått igenom - ja, det ger pusselbitar till ditt eget liv och till din egen släkt av idag. Saknar du någon pusselbit? Kunskapen och hjälpen finns!

Jag är alltid mycket mån om att ge mina kunder den allra bästa och mest personliga servicen i varje enskilt ärende. När du vänder dig till Drottningholms Släktforskning så ska du känna dig trygg och förvissad om att du får mesta möjliga information som går att ge utifrån ramarna för forskningsuppdraget.
Jag är mån om att bidra till att levandegöra din släkthistoria för dig och DET är jag stolt över att Drottningholms Släktforskning står för.

Välkommen att titta in här på Drottningholms Släktforsknings hemsida! Bli nyfiken på din släkt!

Släktforskning fotografier släktnamn till nästa generation En kvinna på ett gammalt släktfotografi. Vilket släktnamn hade hon? Kanske bar hon ett förnamn som ni vill föra vidare till nästa generation i släkten?

News! Affiliate to Family ChartMasters

Drottningholm Genealogy is an Affiliate to Family ChartMasters.

Please click the picture and learn more about what amazing printed posters you may receive when ordering your Family Chart at Family ChartMasters.

Family ChartMasters provide great capacity and services and is a trusted partner to Drottningholm Genealogy.