Exempel på arkiv som används i släktforskningen

Kyrkoarkiv
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Centralarkiv för svensk kulturminnesvård och antikvarisk forskning.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Arbetarrörelsens centrala arkiv och bibliotek.

Arkitekturmuseet. Svenska byggnadsritningar, foton, handlingar mm från 1800- och 1900-talet.
Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. Genealogisk litteratur och samlingar. Släktregister, släktutredningar, klipparkiv.
Kammarkollegiets arkiv. Arkiv från slutet av 1600-talet med jordeböcker, skattläggnings- och skatteköpshandlingar mm.

Krigsarkivet. Försvarets arkivmyndighet, enskilda arkiv.
Kungliga biblioteket, handskriftssektionen. Enskilda arkiv, genealogiska och topografiska samlingar, brevsamlingar.
Nordiska museets arkiv. Kulturhistoria ur individperspektiv. Enskilda arkiv - samlingar - bildarkiv - folklore - hantverk - design.

Riksarkivet. Regerings, riksdags, centrala ämbetsverks, enskilda arkiv. Pressarkivet.
Slottsarkivet. Hovmyndigheternas, borgrätternas, de kungliga slottens och fondernas arkiv.
Statistiska Centralbyråns, SCB, arkiv. Statistiskt material, t ex befolkningsuppgifter.

Stockholms historiska databas. Dataregister över delar av Stockholms befolkning 1876-1926.
Stockholms stadsarkiv. Stockholms kommunala och lokala statliga myndigheters arkiv, enskilda arkiv.
Stockholms stadsmuseum, Faktarummet. 1/4 milj bilder, kartor, böcker, inventeringar mm belysande Stockholms historia.
Fotoarkiv vid länsmuseer.

Tillbaka till Start.