Prislista

Uppdragsforskning
Pris på begäran.
Önskat forskningsresultat kan inte garanteras. Arkiv kan ha förstörts eller på annat sätt vara otillgängliga. Den tid som används faktureras oavsett om forskningen ger önskat resultat eller ej (arkiv som kontrollerats specificeras).

Avgift för postsänd pappersfaktura
50 kr.

Avgift för porto och emballage vid postsändning av forskningsresultat
Enligt postens taxa.

Reseersättning
Efter ö k enligt gällande resetaxa.

Kopia av arkivhandling
Enligt gällande taxa på arkiv. (Oftast 5kr/kopia).

Företaget är godkänt för F-skatt och är momsregistrerat.

Tillbaka till Start.