Prislista

Prislista giltig från 2021-01-01. 

Alla angivna priser inkluderar moms.

Uppdragsforskning
540 kr/timme. Debiteras per påbörjad kvart.
Önskat forskningsresultat kan inte garanteras. Arkiv kan ha förstörts eller på annat sätt vara otillgängliga. Den tid som används faktureras oavsett om forskningen ger önskat resultat eller ej (arkiv som kontrollerats specificeras).

Avgift för postsänd pappersfaktura
25 kr.

Avgift för porto och emballage vid postsändning av forskningsresultat
Enligt postens taxa.

Reseersättning
Efter ö k enligt gällande resetaxa.

Kopia av arkivhandling
Enligt gällande taxa på arkiv. (Oftast ca 2-5kr/kopia).

Företaget är godkänt för F-skatt och är momsregistrerat.

Tillbaka till Start.