Exempel på arkiv som används i släktforskningen

Kyrkoarkiv
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Centralarkiv för svensk kulturminnesvård och antikvarisk forskning.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Arbetarrörelsens centrala arkiv och bibliotek.

Arkitekturmuseet. Svenska byggnadsritningar, foton, handlingar m m från 1800- och 1900-talet.
Arkitekturmuseet. Svenska byggnadsritningar, foton, handlingar mm från 1800- och 1900-talet.
Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. Genealogisk litteratur och samlingar. Släktregister, släktutredningar, klipparkiv.

Kammarkollegiets arkiv. Arkiv från slutet av 1600-talet med jordeböcker, skattläggnings- och skatteköpshandlingar mm.
Krigsarkivet. Försvarets arkivmyndighet, enskilda arkiv.
Kungliga biblioteket, handskriftssektionen. Enskilda arkiv, genealogiska och topografiska samlingar, brevsamlingar.

Nordiska museets arkiv. Kulturhistoria ur individperspektiv. Enskilda arkiv - samlingar - bildarkiv - folklore - hantverk - design.
Riksarkivet. Regerings, riksdags, centrala ämbetsverks, enskilda arkiv. Pressarkivet.
Slottsarkivet. Hovmyndigheternas, borgrätternas, de kungliga slottens och fondernas arkiv.

Statistiska Centralbyråns, SCB, arkiv. Statistiskt material, t ex befolkningsuppgifter.
Stockholms historiska databas. Dataregister över delar av Stockholms befolkning 1876-1926.
Stockholms stadsarkiv. Stockholms kommunala och lokala statliga myndigheters arkiv, enskilda arkiv.

Stockholms stadsmuseum, Faktarummet. 1/4 milj bilder, kartor, böcker, inventeringar mm belysande Stockholms historia.
Fotoarkiv vid länsmuseer.

Tillbaka till Start.