Curriculum Vitae - Yvonne Dider


UTBILDNING (urval):
Trädgårdsmästare, Kvalificerad Trädgårdsmästarutbildning KY-utb 2016-2018

Preparandkurs motsvarande Naturbruksgymnasium, Kvalificerad Trädgårdsmästarutbildning KY-utb 2016

Möbeltapetseringslinjen, Folkuniversitetet 2012-2013

Möbelkonservering, Djursholms Möbelkonservator 2012 och 2013

Certifierad brandskyddskoordinator, Svenska brandskyddsföreningen 2005

Diplomerad säkerhetschef, Företagsuniversitetet 2001

Examen från Lunds Universitet med huvudämne konstvetenskap (även etnologi, museikunskap, arkitektur & kulturmiljövård),
Lunds Universitet 1996-1999

Byggnadsvård Roma Kungsgård, Länsstyrelsen i Gotlands län i samarbete med Svenska föreningen för Byggnadsvård 1998

Examen från Flygvapnets Officershögskola F14, Yrkesofficersutbildning, FOHS 1993-1995

UGL utveckling av grupp och ledare, FOHS 1993

Värnplikt, Plutonbefälsutbildning, F7 1992-1993

Kemitekniklinjen, Kungliga Tekniska Högskolan 1991-1992

Naturvetenskaplig linje 1988-1991


ARBETE (urval):
Företagare, Drottningholms Släktforskning. 2011-t v

Företagare, Drottningholm Decoration & Inspiration. 2011- t v

Säkerhetschef, Ståthållarämbetet, Kungl Hovstaterna, Kungl Slottet. 2000-2011

Arbetsledare för visningsverksamheten (Kungl Slottet, Skattkammaren, Museum Tre Kronor & Gustav III´s Antikmuseum). Kungl Husgerådskammaren, Kungl Hovstaterna, Kungl Slottet. 1999-2000

Yrkesofficer, Krigsflygskolan F5 samt F10. 1995-1999


FÖRTROENDEUPPDRAG (urval)
:
Styrelseledamot Lovö Hjälpfond, en av de Kungliga Stiftelserna 2002-2007

Stipendieansvarig Drottningholms Montessoriförskola 2006-2008

Styrelseledamot SecNet 2003-2006

Ledamot i referenssgruppen för den diplomerade säkerhetschefsutbildningen,
Företagsuniversitetet 2002-2006 

Ledamot i utbildningsgruppen SAMSÄK 2002-2003


Tillbaka till Start.