Om Yvonne Dider

Yvonne Dider. Foto: Petter Magnusson. www.pettermagnusson.se/

Yvonne Dider (f. 1972) driver Drottningholms Släktforskning och har stor erfarenhet av släktforskning sedan 30 år tillbaka.

Genom studier vid bl a Lunds Universitet och det stora intresset för släktforskning har kunskaper om bl a arkivkunskap, genealogisk metodik samt läsning och tolkning av gamla handskrifter (paleografi) befästs.

Genom starten av företagsverksamhet 2011, har den humanistiska banan tagits upp igen.
I ett annat företag, Drottningholm Decoration & Inspiration, arbetar Yvonne Dider även såsom utbildad trädgårdsmästare med bl a trädgårdshistoria samt håller byggnadshistoriska visningar.

Tidigare har Yvonne Dider under många år arbetat som bl a yrkesofficer i Flygvapnet och säkerhetschef vid Kungl Hovstaterna, se CV.

Tillbaka till Start.