Exempel på arkiv att använda i släktforskningen

Kyrkoarkiven

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Centralarkiv för svensk kulturminnesvård och antikvarisk forskning.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Arbetarrörelsens centrala arkiv och bibliotek.

Arkitekturmuseet. Svenska byggnadsritningar, foton, handlingar m m från 1800- och 1900-talet.

Arkitekturmuseet. Svenska byggnadsritningar, foton, handlingar mm från 1800- och 1900-talet.

Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. Genealogisk litteratur och samlingar. Släktregister, släktutredningar, klipparkiv.

Kammarkollegiets arkiv. Arkiv från slutet av 1600-talet med jordeböcker, skattläggnings- och skatteköpshandlingar mm.

Krigsarkivet. Försvarets arkivmyndighet, enskilda arkiv.

Kungliga biblioteket, handskriftssektionen. Enskilda arkiv, genealogiska och topografiska samlingar, brevsamlingar.

Nordiska museets arkiv. Kulturhistoria ur individperspektiv. Enskilda arkiv - samlingar - bildarkiv - folklore - hantverk - design.

Riksarkivet. Regerings, riksdags, centrala ämbetsverks, enskilda arkiv. Pressarkivet.

Slottsarkivet. Hovmyndigheternas, borgrätternas, de kungliga slottens och fondernas arkiv.

Statistiska Centralbyråns, SCB, arkiv. Statistiskt material, t ex befolkningsuppgifter.

Stockholms historiska databas. Dataregister över delar av Stockholms befolkning 1876-1926.

Stockholms stadsarkiv. Stockholms kommunala och lokala statliga myndigheters arkiv, enskilda arkiv.

Stockholms stadsmuseum, Faktarummet. 1/4 milj bilder, kartor, böcker, inventeringar mm belysande Stockholms historia.

Fotoarkiv vid länsmuseer.

mm mm


Tillbaka till Start.