Exempel på hur anforskning 3-7 generationer redovisas

Anforskningen redovisas dels i en standardantavla (A4), med:
namn, födelsdatum, födelseort, dödsdatum och dödsort.

De uppgifter som finns med i själva utredningen över dina anfäder vid anforskning är (om notering finns i husförhörslängderna):
namn, födelsedatum, födelseort, vigseldatum, dödsdatum, dödsort och dödsorsak, vilket motsvarar basuppgifterna.
Dessa uppgifter kan du läsa mer utförligt om i rapporten "Anfäder" som bifogas utredningens standardantavla (A4).

Då många av mina kunder uttryckt sin stora glädje över att jag alltid anstänger mig till det yttersta inom rimlighetens ramar för den beställda forskningen, för att leverera en så informativ rapport som möjligt, har jag beslutat mig för att även i fortsättningen erbjuda en forskning som inte enbart består av årtal för födelse och namn på sin höjd. 
Därav är mina priser inga s k "glädjepriser" som vissa andra aktörer på marknaden erbjuder. Om du inte vet något om din släkt så är min tanke att du gärna vill få veta både det ena och andra om vad det står i arkiven om dem. Detta upplägg blir något dyrare än de s k glädjepriserna, men glädjen består när du får min produkt i handen.

Utöver basuppgifterna noterar jag naturligtvis de barn som eventuellt finns noterade i de källor som jag använder för att kunna ta reda på basuppgifterna i anforskningen. Observera dock att dessa noteringar sålunda inte är fullständiga på något sätt angående t ex antalet barn. Då krävs ytterligare timbaserad forskning.
Bostadsort antecknas även när så anges i de källor som jag använder för att kunna ta reda på basuppgifterna.

Fullständiga källor redovisas ALLTID i utredningen.

Önskas mer komplett information om personens liv med barn, syskon, bostadsorter, personliga händelser m m, ja då behövs ytterligare timbaserad forskning - utöver den som ges i anforskningen om 3-7 generationer.
Då kan en utförlig personakt vara ett lämpligt, överskådligt och trevligt sätt att redovisa den personhistoriska informationen på.
En personakt blir ofta flera sidor lång och beställs som "biografi".


Tillbaka till Start.